Ловеч и Габрово


Регионален представител:
Пламен Петров
тел.: 0883 478 778
e-mail: lovech@elanaagro.net

Адрес:
гр. Ловеч, бул. „България“ № 34, сградата на КНСБ, ет. 3, офис 6