Ползи и предимства за инвеститорите


Добра доходност за ниско рискова инвестиция!

Какви са ползите от „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за инвеститорите?

Ниско рискова инвестиция

Имат възможност за ниско рискова инвестиция – по време на целия период на договорите за финансов лизинг земята остава собственост на дружеството, а закупуването ѝ става с минимум 20 % самоучастие от страна на лизингополучателя, което защитава парите на акционерите при евентуално (макар и малко вероятно) понижаване на цената на актива.

Опитен екип

Разчитат на опитен екип, който вече се е доказал с постиженията си.

Добра доходност

Очакваната средна доходност е между 8 % и 10 %

Ликвидна инвестиция

Осигурява им се ликвидност на инвестицията – възможност за лесно излизане от инвестицията предвид това, че компанията е публична.

Какви са предимствата на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД?
  • Разполага с опитен екип, разработил успешно първия публичен фонд за инвестиции в земеделска земя в България – бившият „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ;
  • Познава в детайли пазара на земеделска земя;
  • Има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна;
Гарантиран дивидент

Минимум деветдесет процента от годишната печалба се разпределя като дивидент.