БНБ включи ЕЛАНА Агрокредит в информационната система на Централния кредитен регистър

Със заповед от 26 юни 2013 г. БНБ включва ЕЛАНА Агрокредит в информационната система на Централния кредитен регистър.