Четири пенсионни фонда придобиха общо над 25% от капитала на ЕЛАНА Агрокредит

По данни от бюлетина на Централен депозитар, четири пенсионни фонда са придобили по над 5% от капитала на ЕЛАНА Агрокредит АД. Те са купили акции от компанията в първия ден на борсовата търговия, на 22 ноември 2013 г., тъй като пенсионни фондове нямаха право да участват в първичното публично предлагане поради законово ограничение.

ЗППФ Алианц България и УПФ Доверие са придобили по 5,8646%, а ДПФ и ЗУПФ Алианц България – по 6,842%. На 22 ноември 2013 г. бяха купени в борсовата сесия 1.3 млн. акции от ЕЛАНА Агрокредит.
Пред в. „Капитал Daily“ институционалните инвеститори аргументират покупките си с надеждния бизнес модел на новата компания, с очакваната норма на възвращаемост на вложенията и не на последно място с факта, че познават мениджмънта на ЕЛАНА Агрокредит и се доверяват на неговата експертиза.

Изпълнителният директор на ПОД „Алианц“ Страхил Видинов коментира пред медията, че това, което е привлякло институционалните инвеститори, е сигурността, която предлага бизнес моделът на ЕЛАНА Агрокредит от гледна точка на обезпечеността. Според него той е по-добър от модела на банковите кредити, тъй като собствеността върху земята се прехвърля върху получателя на лизинга едва тогава, когато приключи периодът на издължаване на кредита. „Обемът на лизинговия бизнес ни показа, че си заслужава да участваме с по-голям дял, за да е ефективна експозицията ни“, отбелязва г-н Виденов. По думите му стратегията, към която ще се придържат пенсионните фондове на „Алианц“ като акционери, ще е да задържат инвестицията в средносрочен план от 3 до 5 години, като биха обмислили и възможността за участие при евентуално вторично предлагане на акции, каквото според Камен Колчев, изпълнителен директор на дебютанта на борсата, се подготвя за средата на следващата година.

Другият голям инвеститор, навлязъл в дружеството, УПФ „Доверие“, е коментирал пред в. „Капитал Daily“, че е бил привлечен от иновативния подход, с който ЕЛАНА Агрокредит пристъпва на пазара на земеделска земя.

Изпълнителният директор на ПОК „Доверие“ Даниела Петкова заявява, че след предпазливото заемане на позиции следва сериозен мониторинг върху дейността на дружеството. „Когато мине достатъчен период от време, в който да направим анализи на база на реалната дейност на новия емитент, ще решаваме дали да задълбочаваме позицията си или не“, коментира г-жа Петкова. Според нея има нужда институционалните инвеститори да подкрепят капиталовия пазар, на който IPO-та вече са рядкост.

По информация от в. Капитал