ЕЛАНА Агрокредит излиза на борсата на 22 ноември

Българска фондова борса-София обяви, че допуска до търговия от 22 ноември 2013 г., петък, ЕЛАНА Агрокредит на основен пазар, сегмент акции „Стандарт“.

Борсовият код на компанията ще бъде 0EA /първият знак се чете като цифра/.

Емисията акции на ЕЛАНА Агрокредит е в размер 5 115 435 броя акции по 1 лв. всяка.

Решението на Съвета на директорите на БФБ-София бе взето на 12 ноември 2013 г.