Общо събрание на акционерите – 22.03.2013 г.

Протокол от ОСА – 22.03.2013 г. График на провеждането на първично публично предлагане – септември – октомври 2013 г. Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане на акции Заявка