Земеделието вече е сериозен и устойчив бизнес

Georgi Georgiev

Разговор с г-н Георги Георгиев, Управител на Агромениджмънт АД, мениджърско дружество на ЕЛАНА Агрокредит

Бихте ли представили накратко ЕЛАНА Агрокредит на читателите на списание АгроБио Техника?
ЕЛАНА Агрокредит е първото дружество, специализирано за финансов лизинг върху земеделска земя. То е регистрирано в БНБ като финансова институция в края на 2012 г. Компанията се опира на дългогодишния ни опит от първата ни инициатива в земеделието – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ, който създадохме през 2005 г. като първия фонд за инвестиции в земеделска земя. ЕЛАНА Агрокредит подпомага земеделците чрез финансиране, за да купят земята, която обработват, но при по-гъвкави и изгодни условия от наличните. Земята става все по-скъпа, така че покупката и е огромна инвестиция. За да могат фермерите да планират дългосрочно бизнеса си, те трябва да я притежават. Така ще направят значителни инвестиции за бъдещето спокойно.

По-специално, какви продукти за кредитиране на агропроизводителите предлагате?
ЕЛАНА Агрокредит предлага финансов лизинг при покупка на земеделска земя със срок до 10 години, като самоучастието на фермера е 20%. Финансирането става при фиксирани условия за целия период на договора, което включва както годишния процент, така и таксата за администриране от 5 лева на декар. Годишната вноска е фиксирана и като стойност е съпоставима с рентата, която фермерите плащат, докато не притежават земята.

Как бихте коментирали специфичните предимства и ползи, които дава вашата финансова услуга?
Финансовият лизинг не се различава много от банковите кредити. Разликата е, че при специализирана фирма като ЕЛАНА Агрокредит условията са съобразени със специфичните нужди на земеделските стопани, тъй като тя познава бизнеса им в дълбочина. Едно от предимствата ни е бързината на отговор. Можем да отговорим не по-късно от 24 часа, защото базираме решението си на познаването на стойността на съответната земя. Друго предимство при ЕЛАНА Агрокредит е обезпечението, което се изисква срещу финансирането. Единственото обезпечение е самата земеделска земя. Ако лизингът не се изплати, това не значи, че стопанинът губи бизнеса си. Просто няма да купи земята, която е искал да купи. Трето важно за земеделците условие: Плащанията са съобразени с техните парични потоци. Има само годишна вноска, която се плаща на 15 септември, след като са получили приходи от реколтата си. И четвърто: Условията са фиксирани – работи се с фиксиран годишен процент и равни вноски, като погасителният план не се променя.

Какви са прогнозите ви за развитието на пазара на земеделска земя и българското земеделие през следващите години?
Пазарът на земеделска земя беше изключително интензивен през последните 10 години. Той достигна своя пик като обем на сделките и количество изтъргувана земя. Устойчива тенденция в последните години е земеделските производители да са основни купувачи. Фондовете, инвестиращи в земеделска земя, сега са нетни продавачи. За сметка на спада на „първичния пазар“ (покупки от първособственици) в последните 2-3 години се засили т.нар. „вторичен пазар“ (продажбите от инвеститори). Новата тенденция е, че се продава не само земя, а цели земеделски бизнеси. Всичко това показва, че земеделието вече е сериозен и устойчив бизнес.

В заключение, бихте ли споделили с читателите конкретни примери за успешно финансирани проекти в селското стопанство?
За 1 година и половина имаме финансирани покупки на земя от земеделски производители в 14 области на страната, в общо 36 общини. Предоставили сме средства за покупката на близо 7400 дка. Планираме постепенно да обхванем по-голямата част от територията на страната. Фактът, че за толкова кратко време има голям интерес, и вече бяха вложени около 5 млн. лв. в сделки за финансов лизинг, говори, че земеделците смятат, че услугата ни е изгодна.