ЕЛАНА Агрокредит предлага вече финансов лизинг и за животновъди

От 1 юли 2015 г. ЕЛАНА Агрокредит вече предлага финансов лизинг за покупка на пасища, мери и ливади от животновъди. Условията на лизинга са същите като за покупка на земеделска земя от земеделски производители. Годишната лихва е 10%, като се очаква 20% самоучастие при финансирането на покупката. Не е необходимо допълнително обезпечение. Самите закупени чрез лизинга земи служат за обезпечаване на кредита.

За всички новоотпуснати кредити ЕЛАНА Агрокредит предлага промоционален период до 15 септември 2015 г., в който няма да се правят плащания по главницата на заема. Това означава, че ако се сключи договор за финансов лизинг преди 15 септември 2015 г., то първото плащане по главницата ще се изисква през септември 2016 г., а тази година се плаща само размера на лихвата.