Финансовият надзор одобри емисионна стойност от 1.02 лв. за новите акции на ЕЛАНА Агрокредит

С решение № 75-Е от 5 февруари 2015 г. Комисията за финансов надзор одобри представеното допълнение към проспекта за увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, с което емисионната стойност на акция се променя на 1.02 лв.

Компанията планира да увеличи капитала си с 15 346 305 бр. нови акции, като при новата емисионна стойност максималната сума възлиза на 15 653 231 лв. Публичното предлагане ще бъде успешно при записани минимум 5 млн. акции.

Датите на предлагането ще бъдат обявени допълнително.

Решението за промяна на първоначално заложената в проспекта емисионна стойност на акция беше взето от Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит на 20 януари 2015 г, защото на предстоящото Общо събрание на акционерите на 23 февруари 2015 г. се планира гласуване на дивидент от 6.23% на акция. По този начин стойността на дружеството би се променила и биха се създали неравнопоставени условия за настоящите и бъдещите инвеститори.

Вижте решение на КФН от заседание на 5.02.2015 г.
Всички документи за ОСА на ЕЛАНА Агрокредит, включително финансови отчети за 2014 г.