Ръководството на ЕЛАНА Агрокредит реши да намали емисионната стойност на акциите от планираното предлагане

На 20 януари 2015 г. Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит взе решение да се намали емисионната стойност на акциите в планираното увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции, която бе решена на заседание от 20 юни 2014 г. Впоследствие Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 797-Е от 18.09.2014 г. одобри представения от дружеството проспект.

Емисионната стойност на акция се намалява от 1.05 лв. на 1.02 лв.

Причината за това решение е свързана с планираното гласуване на дивидент от 6.23% на акция на предстоящото Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23 февруари 2015 г. При раздаването на този дивидент стойността на дружеството ще се намали, което не създава справедливи условия за настоящите и потенциалните инвеститори, ако се запази предишната емисионна стойност на акция.

Инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг, който обслужва увеличението на капитала, подготви допълнение към потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект, което е внесено в надзорния орган за одобрение.

След одобрението на променените условия от КФН, ръководството на ЕЛАНА Агрокредит ще обяви датите на провеждането на публичното предлагане.