Елана Агрокредит АД събра ефективно над 99.75% от дължимите лизингови вноски за 2015 г.

Приключи кампанията по събиране на годишните лизингови вноски с падеж през 2015 г. Към 31 декември 2015 г. ефективно са събрани 99.75% от дължимите плащания на обща стойност 2 910 924.50 лева.

Земите на единствения неизплатил вноската си клиент успешно са реализирани с печалба за дружеството, с което реално са събрани над 100% от сумите по лизингови вноски с падеж през 2015 г.