ЕЛАНА Агрокредит инвестира нови 7.7 млн. лв. в договори за лизинг само през август

Към края на август 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит има инвестирани над 44 млн. лв. в договори за финансов лизинг за закупуване на земеделски земи и кредити за оборотни средства.

Размерът на самоучастието от страна на земеделците е 20% от стойността на сделката. Финансираните покупки на земеделски земи са на стойност от близо 41.2 млн. лева, като. Общата стойност на отпуснатите кредити за оборотни средства възлиза на близо 2.8 млн. лева. Новата инвестиция в договори за лизинг само за август възлиза на 7.7 млн. лв.