ЕЛАНА Агрокредит получи нов заем от 5 млн. евро от ЕБВР

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепи за втори път ЕЛАНА Агрокредит със заем от 5 млн. евро. Договорът бе подписан от страна на финансовата институция на 18 септември 2016 г. от президента на ЕБВР сър Сума Чакрабарти при неговото посещение в София. Подкрепата от страна на ЕБВР е по линия на стимулиране на развитието на българското земеделие, подпомагайки стопаните да имат възможност да притежават земите, които обработват, за да могат да планират дългосрочно бизнеса си и за внедряват практики на устойчиво земеделие.

Камен Колчев, основател на ЕЛАНА Агрокредит, заяви: „Високо ценим дългосрочното си партньорство с ЕБВР и повторната подкрепа за земеделието, която ще даде възможност на ЕЛАНА Агрокредит да финансира покупката на около 15 000 дка земеделска земя от българските стопани.“

Условия на заема

Кредитът от 5 млн. евро се отпуска на ЕЛАНА Агрокредит за изпълнение на основната дейност на дружеството – финансиране чрез финансов лизинг на покупката на земеделска земя от българските фермери, както и предоставяне на оборотни кредити. Заемът е за срок от 8 години, като се разпределя на два транша по 2.5 млн. евро. Лихвените условия са 3-месечен Euribor плюс 2.75%.

Предишният заем от ЕБВР за ЕЛАНА Агрокредит беше получен през април 2014 г. и отново беше на стойност 5 млн. евро. През април 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит сключи също нови договори за кредити със Societe Generale – Експресбанк, които осигуряват финансиране за договори за финансов лизинг върху земеделска земя на обща стойност 10 млн. лв.

Принос за акционерите

Заемното финансиране не само ще разшири дейността на компанията за развитие на селското стопанство, но и ще допринесе за по-добър доход за нейните акционери чрез разликата между лихвата по усвоения заем и лихвата, на която се пласира ресурса.

Още след първата си година на оперативна дейност ЕЛАНА Агрокредит донесе 5.9% дивидентна доходност за акционерите си, а от печалбата от 2015 г. дивидентът възлиза на 4.1% по пазарни цени към момента.

Резултати

От началото на оперативната си дейност си през май 2013 г. до края на август 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит има инвестирани над 44 млн. лв. в договори за финансов лизинг за закупуване на земеделски земи и кредити за оборотни средства. Финансираните покупки на земеделски земи са на стойност от близо 41.2 млн. лв., като са закупени 53 431 дка обработваема площ. Общата стойност на отпуснатите кредити на стопани за оборотни средства е близо 2.8 млн. лева. Само през август 2016 г. компанията е инвестирала в нови договори за лизинг на стойност 7.7 млн. лв.

Други източници на финансиране

ЕЛАНА Агрокредит стана публична компания в края на 2013 г., когато набра 4.4 млн. лв. в успешно първично публично предлагане, за което получи и награда от БФБ-София за принос към развитието на капиталовия пазар. През 2015 г. финансовите инвеститори отново се довериха на компанията и тя привлече 14 млн. лв. в последващо публично предлагане на българската борса.