ЕЛАНА Агрокредит предлага брутен дивидент от 4,924 ст. на акция

Съветът на директорите на Елана Агрокредит АД предлага да разпредели брутен дивидент от 4,924 ст. на акция от печалбата за 2015 г., според поканата за редовно общо събрание на акционерите, планирано за 30 юни 2016 г.

Това е вторият дивидент, който дружеството предлага на своите акционери. Първият бе разпределен на 23 февруари 2015 г. от печалбата за 2014 г. и беше в размер на 0,0623 лв. на акция.