ЕЛАНА Агрокредит с 2.7 млн. лв. раздадени кредити за 10 месеца

В месечния бюлетин за юни 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит отчете раздадени кредити на земеделски производители на стойност 2.7 млн. лв. Услугата се предлага от септември 2015 г.

Към края на юни 2016 г. компанията е инвестирала общо 32.4 млн. лв. в сделки за покупка на земеделски земи по договори за лизинг със земеделци. Сделките са за обща площ от 45 500 дка земеделска земя.

Дивидентите ще се раздават от 30 септември 2016 г.

На проведеното Общо събрание на акционерите на 30 юни 2016 г. беше гласуван дивидент в размер на 0,04924 лева за акция, което представлява доходност от 4.1% по настоящи пазарни цени за инвеститорите. Дивидентите ще бъдат изплатени на 30 септември 2016 г.