ЕЛАНА Агрокредит с над 1 млн. лв. сделки със земя само през юли

Само през месец юли 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит направи сделки със земеделска земя по договори за лизинг на стойност 1 056 255.32 лв. От началото на дейността си до края на месец юли 2016 г. компанията е инвестирала общо 33 457 329.11 лв. в сделки за покупка на земеделски земи. Общата площ на земите досега е 46 959.151 декара.

До края на юли 2016 г. са раздадени също 2.8 млн. лв. кредити за оборотни средства.

Дивидентът ще бъде разпределен на 30 септември

Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит взе решение гласуваният дивидент от печалбата за 2015 г. да се разпредели на 30 септември 2016 г. Така той ще бъде изплатен от вноските по лизинг от 15 септември, за да не бъдат блокирани средства по банкови сметки.