ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса BGTR30

От 24 февруари 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит вече е в индекса BGTR30, който обединява топ 30 на най-ликвидните компании на Българска фондова борса.
Критериите, по които се класират емисиите са: пазарна капитализация, брой сделки за последната 1 година, оборот за последната 1 година и фрий-флоут.

Над 1 млн. лв. печалба за 2015 година

Според финансовия отчет за четвърто тримесечие на 2015 г., публикуван в края на януари 2016 г., ЕЛАНА Агрокредит е реализирала 1 034 000 лв. печалба след данъци. Окончателният резултат ще бъде обявен след извършване на одита.

Общо 28 млн. лв. инвестирани в покупка на земеделски земи

От началото на дейността на компанията през май 2013 г. до края на януари 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 28 080 601.31 лв. в покупка на земеделски земи по договори за финансов лизинг. Закупената земя представлява 39 542 декара. От есента на 2015 г. компанията започна да предоставя краткосрочни кредити за селскостопанската дейност на земеделските производители, които имат договори за финансов лизинг. До края на януари 2016 г. са отпуснати кредити на стойност близо 2.4 млн. лв.