ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса BGTR30

От 10 март 2017 г. Съветът на директорите на БФБ-София преизчисли индексите на Българска фондова борса-София и вследствие на това ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса на тридесетте най-ликвидни публични компании BGTR30. Промяната влиза в сила от 20 март 2017 г.

BGTR30 е индекс, базиран на промяната на цените на 30 емисии ликвидни обикновени акции. Критериите, по които се класират емисиите са: пазарна капитализация, брой сделки за последната 1 година, оборот за последната 1 година и фрий-флоут.

Над 48.5 млн. инвестиции в земеделска земя

Към края на февруари 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит има сключени над 1900 сделки с недвижими имоти в изпълнение на договори за финансов лизинг, при които са закупени близо 8800 земеделски имота за клиенти с обща площ над 61 000 декара.

От началото на оперативната дейност на дружеството през май 2013 г. до края на февруари 2017 г. то е инвестирало 48.5 млн. лв. в покупка на земи за финансов лизинг на фермери. От 1 октомври 2016 г. до края на февруари са предоставени над 5.3 млн. лв. кредити за оборотни средства за стопанската 2016/2017 г. на клиенти по договори за лизинг.
346 дружества и земеделски производители са получили финансиране по договори за финансов лизинг за последните 3.5 години.

За инвеститорите

Още след първата си година на оперативна дейност ЕЛАНА Агрокредит донесе 5.9% дивидентна доходност за акционерите си, а от печалбата от 2015 г. дивидентът възлиза на 4,924 лв. на акция.
Акциите на ЕЛАНА Агрокредит се търгуваха на 1.42 лв. към 8 март 2017 г., като най-високата цена тази година е постигната на 22 февруари – 1.47 лв.