ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса BGTR30

От 24 февруари 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит вече е в индекса BGTR30, който обединява топ 30 на най-ликвидните компании на Българска фондова борса.