Пазарджик


Регионален представител:
Мария Цакова
тел.: 0898 919 497
e-mail: pazardzhik@elanaagro.net

Адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ 33