Велико Търново


Регионален представител:
Катя Йорданова
тел.: 0887 555 844/0895 175 917
e-mail: velikotarnovo@elanaagro.net

Адрес:
гр. Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ 39Б, АНИ „АДИНА“