Пазар на земя


Пазар на земеделска земя в България

  • 110 млн декара – цялата земя на България;
  • Около 35 млн декара – обработваемата земя в България;
  • Близо 10 милиона регистрирани собственици на земеделски земи.
Земеделска земя Данни към 2013 г. (МЗХ)
Площи със стопанско предназначение Общо 52 588 090 дка или 47% от територията на страната
Използвана земеделска площ (формира се от обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и оранжерийните площи) Общо 49 951 110 дка
Обработваеми площи (площите, които се включват в сеитбообръщение, временните ливади с житни и бобови треви) Близо 34 621 170 дка или общо 69.3% от използваните земеделски площи

Покупки на земеделска земя 2001 – 2013 г.

По данни на МЗХ и пазарни участници.

Година Сделки със земя
(дка)
Средна цена земя
(лв/дка)
Общо сделки със земя
(лв)
2000 193 085 137 26 452 645
2001 594 967 141 83 890 347
2002 354 581 140 49 995 921
2003 452 630 143 64 726 090
2004 450 630 148 66 693 240
2005 600 238 169 101 440 222
2006 900 145 197 177 328 565
2007 1 152 937 235 270 940 195
2008 1 286 806 312 401 483 472
2009 1 043 446 297 309 903 462
2010 1 063 132 314 333 823 448
2011 1 465 779 361 529 146 219
2012 1 465 080 410 600 682 800
2013 1 165 287 429 499 908 123

Категоризиране на земеделската земя в България

Земеделската земя в България е разпределена в 10 категории, според качеството и продуктивността на почвите и съответните агрометеорологични характеристики:

Легенда:

  1. Земеделски земи – с бонитет над 80 бала – I и II категория
  2. Земеделски земи – с бонитет от 60 до 80 бала – III и IV кагегория
  3. Земеделски земи – с бонитет от 40 до 60 бала – V и VI категория
  4. Земеделски земи – с бонитет от 20 до 40 бала – VII и VIII категория
  5. Земеделски земи – с бонитет от 0 до 20 бала – IX и X категория
  6. Горски фонд

Най-плодородната земя е категория І, а най-неплодородната е категория X.
Бонитет това е критерият, който е показател за производителността на насажденията.

Карта на почвите в България

I – Чернозем

I1 Златенрогсконовоселски
I2 Ломскосвищовски
I3 Новопазарски
I4 Кардамскодуранкулашки
I5 Видинскобелослатински
I6 Плевенскопавликенски
I7 Русенскосилистренски
I8 Тервелски
I9 Добрички
I10 Балчишки
I11 Провадийски

II – Сиво кафяви горски почви

II1 Кулскобелоградчишки
II2 Монтансколуковитски
II3 Ловешки
II4 Поповксоразградски
II5 Исперихски
II6 Мездренскосевлиевски
II7 Великотърновски, Преславски
II8 Авренски

ІII – Горски почви

III1 Берковски
III2 Ботевградскогабровски
III3 Еленскосмядовски

IV – Смолници и канелени горски почви

IV1 Софийскопернишки
IV2 Кюстендилски
IV3 Карловскоказанлъшкиi
IV4 Сунгурларски
IV5 Средногорски и родопски подножия
IV6 Новозагорски
IV7 Сливенскостралджански
IV8 Пазарджишкопловдивски
IV9 Чирпанскоямболски
IV10 Хасковски
IV11 Карнобатскобургаски
IV12 Грудовскосозополски

V – Канелени горски почви

V1 Петричкосандански
V2 Гоцеделчевски
V3 Разложки
V4 Кърджалийски
V5 Тополовградскофакийски
V6 Малкотърновски

VI – Кафяви горски почви

VI1 Петрохански
VI2 Средностаропланински
VI3 Трънскоосоговски
VI4 Огражденски
VI5 Самоковскосредногорски
VI6 Рилопирински
VI7 Родопски

VII – Алувиални почви

VII1 Високопланински
VII2 Високорилопирински
VII3 Високоосоговски