Централен офис София


Адрес: София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул.“Лъчезар Станчев“ 5, кула Б, ет.12

Управител на Агромениджмънт ООД:
Георги Георгиев
тел.: 02/ 81 000 92
e-mail: georgievge@elana.net
Директор връзки с инвеститорите:
Пламен Петров
тел.: 02/ 44 640 91
e-mail:agrocredit@elana.net

Централният офис на ЕЛАНА Агрокредит се намира в модерния бизнес център – Софарма Бизнес Тауърс.