Централен офис София


Адрес: гр. София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, кула „Б“, ет. 12

Управител на „Агромениджмънт“ ООД:
Георги Георгиев
тел.: 02/ 81 000 92
e-mail: georgievge@elana.net
Директор връзки с инвеститорите:
Петър Иванов
тел.: 02/ 44 640 91
e-mail: agrocredit@elana.net

Централният офис на ЕЛАНА Агрокредит се намира в модерния бизнес център – Софарма Бизнес Тауърс.