Плевен


Регионален представител:
Светлана Попова
тел.: 064 840 114, 0887 556 669
e-mail: pleven@elanaagro.net

Адрес:
гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 18, Бизнес център „Престиж“