Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN BG2100005227

Част I – Регистрационен документ Част II – Документ за предлаганите ценни книжа Част III – Резюме Решение на КФН Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“ Анекс № 1 към Договор за изпълнение на функцията на „Довереник на облигационерите“
Устав

Устав с измения и допълнения от 30.05.2023 г. Устав с изменения и допълнения от 18.04.2018 г. Устав с изменения и допълненния от 30.06.2017 г. Устав с изменения и допълнения от 30.06.2016 г. Устав с изменения и допълнения от 25.05.2015 г. Устав с изменения и допълнения от 23.02.2015 г. Устав с изменения и допълнения от 30.04.2013… Прочети още


Проспект за публично предлагане на акции

Част I – Регистрационен документ Част II – Документ за предлаганите ценни книжа Част III – Резюме Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК Решение на КФН за одобрение на проспект   Архив 2015 г.: Част I – Регистрационен документ Част II – Документ за предлаганите ценни книжа (допълнен от 27.04.2015 г.) Част III – Резюме… Прочети още