Корпоративен календар 2024

Корпоративен календар 2024 (актуален към 13.05.2024 г.) Корпоративен календар 2024 (актуален към 01.01.2024 г.)

Редовно Общо събрание на акционерите – 02.04.2024 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите Одиторски доклад Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор Доклад на Одитния комитет Комплект Годишен финансов отчет за 2023 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление, Доклад за прилагане на… Прочети още