Категория: Основни документи


Редовно годишно общо събрание на акционерите – 15.03.2018 г.

Покана Протокол на Съвета на директорите Правила за гласуване с пълномощно Пълномощно-образец ГФО – ЧАСТ І ГФО – ЧАСТ ІІ ГФО – ЧАСТ ІІІ ГФО – ЧАСТ ІV Декларация на независимия одитор Отчет ДВИ Доклад на Одитния комитет Доклад политика за възнагражденията Декларация Г.Костадинова Декларация П.Божков Декларация Вл. Велев      Пълномощно-образец-word