Лизинг


Условия на финансовия лизинг

  • Срок на лизинга – до 15 години
  • Размер на финансирането – 100 % от финансирането
  • Собствено участие – 20 % от стойността на покупката като първоначална вноска
  • Фиксиран годишен процент – 8,5 %
  • Фиксирана годишна такса обслужване – 8 лв. на декар
  • Обезпечение – Закупената земеделска земя служи за обезпечение, като тя става собственост на земеделския производител след изплащане на последната вноска.

Примерен погасителен план в лева за 1 дка

Примерна цена на дка 1000 лв.
Финансиране 800 лв.
Собствено участие 20 % – първоначална вноска 200 лв.
Еднократна такса обслужване на сделката за покупка на земя 25 лв.
Остатъчна главница след първоначална вноска 800 лв.
Годишен лихвен процент 8,5 %
Продължителност на лизинга 10 години

Период по главницата

Година Падеж Обща
годишна вноска
Годишна такса
за управление
Годишна вноска
по лизинга
В т. ч. лихва В т. ч. погашения
по главницата
Остатъчна главница
в края на периода
1 15.09.2024 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 68.00 лв. 53.93 лв. 746.07 лв.
2 15.09.2025 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 63.42 лв. 58.51 лв. 687.56 лв.
3 15.09.2026 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 58.44 лв. 63.49 лв. 624.07 лв.
4 15.09.2027 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 53.05 лв. 68.88 лв. 555.19 лв.
5 15.09.2028 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 47.19 лв. 74.74 лв. 480.45 лв.
6 15.09.2029 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 40.84 лв. 81.09 лв. 399.36 лв.
7 15.09.2030 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 33.95 лв. 87.98 лв. 311.38 лв.
8 15.09.2031 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 26.47 лв. 95.46 лв. 215.92 лв.
9 15.09.2032 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 18.35 лв. 103.58 лв. 112.34 лв.
10 15.09.2033 129.93 лв. 8.00 лв. 121.93 лв. 9.59 лв. 112.34 лв. 0.00 лв.
ОБЩО: 1 299.30 лв. 80.00 лв. 1 219.30 лв. 419.30 лв. 800.00 лв.

 

Кредит

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД предоставя краткосрочни (в рамките на стопанската година) оборотни кредити на своите лизингополучатели.
Обезпечението е земеделската земя, придобита от съответния земеделски производител чрез сключен договор за финансов лизинг с „ЕЛАНА Агрокредит“ АД.
Вижте повече информация на страницата Условия по кредит за оборотни средства.