Лизинг


Условия на финансовия лизинг

  • Срок на лизинга – до 10 години
  • Размер на финансирането – 100% от финансирането
  • Собствено участие – 20% от стойността на покупката като първоначална вноска
  • Фиксиран годишен процент – 8,5%
  • Фиксирана годишна такса обслужване – 5 лв. на декар
  • Обезпечение – Закупената земеделска земя служи за обезпечение – тя става собственост на земеделския производител след изплащане на последната вноска.

Примерен погасителен план в лева за 1 дка

Примерна цена на дка 700 лв
Финансиране 560 лв
Собствено участие 20% – първоначална вноска 140 лв
Еднократна такса обслужване на сделката за покупка на земя 15 лв
Остатъчна главница след първоначална вноска 560 лв
Годишен лихвен процент 8,5%
Продължителност на лизинга 10 години

Период по главницата

Година Падеж Обща
годишна вноска
Годишна такса
за управление
Годишна вноска
по лизинга
В т.ч. лихва В т.ч. погашения
по главницата
Остатъчна главница
в края на периода
1 15.09.2018 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 47.60 лв 37.75 лв 522.25 лв
2 15.09.2019 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 44.39 лв 40.96 лв 481.29 лв
3 15.09.2020 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 40.91 лв 44.44 лв 436.85 лв
4 15.09.2021 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 37.13 лв 48.22 лв 388.63 лв
5 15.09.2022 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 33.03 лв 52.32 лв 336.31 лв
6 15.09.2023 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 28.59 лв 56.76 лв 279.55 лв
7 15.09.2024 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 23.76 лв 61.59 лв 217.96 лв
8 15.09.2025 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 18.53 лв 66.82 лв 151.14 лв
9 15.09.2026 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 12.85 лв 72.50 лв 78.64 лв
10 15.09.2027 90.35 лв 5.00 лв 85.35 лв 6.71 лв 78.64 лв 0.00 лв
ОБЩО: 903.50 лв 50.00 лв 853.50 лв 293.50 лв 560.00 лв

Общ среден разход на година за земеделския производител- 35.85 лв.

Кредит

ЕЛАНА Агрокредит предоставя краткосрочни (в рамките на стопанската година) оборотни кредити на своите лизингополучатели.
Обезпечението е земеделската земя, придобита от съответния земеделски производител чрез договор за финансов лизинг с ЕЛАНА Агрокредит АД.
Вижте повече информация на страницата Условия по кредит за оборотни средства