Лизинг


Условия на финансовия лизинг

  • Срок на лизинга – до 15 години
  • Размер на финансирането – 100 % от финансирането
  • Собствено участие – 20 % от стойността на покупката като първоначална вноска
  • Фиксиран годишен процент – 8,5 %
  • Фиксирана годишна такса обслужване – 5 лв. на декар
  • Обезпечение – Закупената земеделска земя служи за обезпечение, като тя става собственост на земеделския производител след изплащане на последната вноска.

Примерен погасителен план в лева за 1 дка

Примерна цена на дка 900 лв.
Финансиране 720 лв.
Собствено участие 20 % – първоначална вноска 180 лв.
Еднократна такса обслужване на сделката за покупка на земя 15 лв.
Остатъчна главница след първоначална вноска 720 лв.
Годишен лихвен процент 8,5 %
Продължителност на лизинга 10 години

Период по главницата

Година Падеж Обща
годишна вноска
Годишна такса
за управление
Годишна вноска
по лизинга
В т. ч. лихва В т. ч. погашения
по главницата
Остатъчна главница
в края на периода
1 15.09.2020 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 61.20 лв. 48.53 лв. 671.47 лв.
2 15.09.2021 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 57.07 лв. 52.66 лв. 618.81 лв.
3 15.09.2022 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 52.60 лв. 57.13 лв. 561.67 лв.
4 15.09.2023 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 47.74 лв. 61.99 лв. 499.68 лв.
5 15.09.2024 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 42.47 лв. 67.26 лв. 432.42 лв.
6 15.09.2025 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 36.76 лв. 72.98 лв. 359.44 лв.
7 15.09.2026 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 30.55 лв. 79.18 лв. 280.26 лв.
8 15.09.2027 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 23.82 лв. 85.91 лв. 194.35 лв.
9 15.09.2028 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 16.52 лв. 93.21 лв. 101.14 лв.
10 15.09.2029 114.73 лв. 5.00 лв. 109.73 лв. 8.60 лв. 101.14 лв. 0.00 лв.
ОБЩО: 1 147.30 лв. 50.00 лв. 1 097.30 лв. 377.33 лв. 720.00 лв.

Общ среден разход на година за земеделския производител – 44.23 лв.

Кредит

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД предоставя краткосрочни (в рамките на стопанската година) оборотни кредити на своите лизингополучатели.
Обезпечението е земеделската земя, придобита от съответния земеделски производител чрез договор за финансов лизинг с „ЕЛАНА Агрокредит“ АД.
Вижте повече информация на страницата Условия по кредит за оборотни средства.