Редовно Общо събрание на акционерите – 02.04.2024 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите Одиторски доклад Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор Доклад на Одитния комитет Комплект Годишен финансов отчет за 2023 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление, Доклад за прилагане на… Прочети ощеРедовно Общо събрание на акционерите – 30.05.2023 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите (20.04.2023) Протокол на Съвета на директорите (26.04.2023) Одиторски доклад Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор Доклад на Одитния комитет Комплект Годишен финансов отчет за 2022 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация… Прочети ощеРедовно Общо събрание на акционерите – 19.05.2022 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите Образец на пълномощно (pdf) Образец на пълномощно (word) Правила за гласуване Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията Доклад на Одитния комитет Декларация за корпоративното управление Декларация по чл. 100н, ал. 4,… Прочети ощеРедовно Общо събрание на акционерите – 20.05.2021 г.

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно word Правила за гласуване Статут на Одитен комитет Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията… Прочети ощеИзвънредно Общо събрание на акционерите (актуализирано) – 30.09.2020 г.

Актуализирана покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за актуализиране на текста на поканата Образец на пълномощно (актуализиран) pdf Образец на пълномощно (актуализиран) docx Правила за гласуване Политика за възнаграждания, добавена по реда на чл. 223а от ТЗ