Редовно Общо събрание на акционерите – 30.05.2023

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите (20.04.2023) Протокол на Съвета на директорите (26.04.2023) Одиторски доклад Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор Доклад на Одитния комитет Комплект Годишен финансов отчет за 2022 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация… Прочети ощеРедовно Общо събрание на акционерите – 19.05.2022 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите Образец на пълномощно (pdf) Образец на пълномощно (word) Правила за гласуване Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията Доклад на Одитния комитет Декларация за корпоративното управление Декларация по чл. 100н, ал. 4,… Прочети ощеРедовно Общо събрание на акционерите – 20.05.2021 г.

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно word Правила за гласуване Статут на Одитен комитет Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията… Прочети ощеИзвънредно Общо събрание на акционерите (актуализирано) – 30.09.2020 г.

Актуализирана покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за актуализиране на текста на поканата Образец на пълномощно (актуализиран) pdf Образец на пълномощно (актуализиран) docx Правила за гласуване Политика за възнаграждания, добавена по реда на чл. 223а от ТЗ

Извънредно Общо събрание на акционерите – 30.09.2020 г.

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно docx Правила за гласуване