Ползи и предимства


Какви са ползите от „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за земеделците?

 • Купуват земята, която обработват, в настоящия момент само срещу 20 % от стойността ѝ
 • Плащат годишна лихва по лизинга, която е съпоставима с рентата, заплащана за ползване на земята
 • Купуват земята на цена към момента, а я плащат в рамките на няколко години – според предпочитания избор на срок на лизинга
 • Имат възможност да планират дългосрочно бизнеса си

Какви са предимствата на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД?

 • Еднократна годишна вноска
 • Разполага с опитен екип, разработил успешно първия публичен фонд за инвестиции в земеделска земя в България – бившият „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ
 • Познава в детайли пазара на земеделска земя
 • Фиксирани условия за целия срок на договора за финансов лизинг
 • Има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна
 • Предлага максимално кратки срокове за одобрение на лизинга

Финансов лизинг на земеделска земя

Продукт, даващ възможност за финансиране на покупки на земя от земеделски производители. Условията са изцяло съобразени със спецификата, сезонността и динамиката на селскостопанската дейност. Възползвайте се от възможността да кандидатствате безплатно и да получите отговор до 24 часа!

Калкулатор Условия Кандидатствайте сега

Финансов лизинг за покупка на пасища, мери и ливади, предназначен за животновъди

За задоволяване на необходимостта на животновъдите от постоянно затревени площи създадохме продукт съобразен с техните специфични изисквания и нужди.

Калкулатор Условия Кандидатствайте сега

Кредит за оборотни средства

За нашите клиенти създадохме продукт, представляващ оборотно финансиране под формата на кредитна линия. Основни предимсва на кредита за оборотни средства на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД са:

 • не се изисква допълнително обезпечение
 • няма такса ангажимент върху неусвоената част
 • няма месечни лихвени плащания
 • няма такса за предсрочно погасяване
 • сами преценявате кога имате нужда да използвате Вашите оборотни средства

Калкулатор Научи повече