Увеличение на капитала 2015


Документи

График за провеждане на публичното предлагане по увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

Стъпка Дата
1. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК на сайта на Емитента и ИП 13.03.2015 г.
2. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК в Търговския регистър 13.03.2015 г.
3. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК във в. „Труд“ и в. „24 часа“ 14.03.2015 г.
4. Начална дата за търговия с правата на борсата
Начална дата за записване на акции
23.03.2015 г.
5. Краен срок за търговия с правата на борсата 02.04.2015 г.
6. Краен срок за прехвърляне на правата
Краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободната търговия
07.04.2015 г.
7. Дата на явен аукцион за неупражнените права 16.04.2015 г.
8. Краeн срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион
(удължен с решение на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД от 27.04.2015 г.)
18.05.2015 г.
9. Краен срок за заплащане на записаните акции
(удължен с решение на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД от 27.04.2015 г.)
18.05.2015 г.
10. Уведомяване на КФН и БФБ за резултата от предлагането – очаквана най-ранна дата 19.05.2015 г.
11. Регистрация на увеличението в Търговския регистър – очаквана най-ранна дата 25.05.2015 г.
12. Регистрация в ЦД – очаквана най-ранна дата 01.06.2015 г.
13. Регистрация в КФН – очаквана най-ранна дата 09.06.2015 г.
14. Регистрация в БФБ – очаквана най-ранна дата 23.06.2015 г.

Резултати от дейността на Дружеството:

Годишен финансов отчет 2014 г.

Подробна информация от инвестиционния посредник:

Публично предлагане на акции на ЕЛАНА Агрокредит