ЕЛАНА Агрокредит

Професионалният финансов партньор на земеделците в България

Купете земята, която обработвате или разширете стопанството си с финансов лизинг.
Фиксирана лихва за целия период, еднократното годишно плащане, без месечни вноски!

ELANA Agrocredit

Земеделска земя на лизинг

 • Собствено участие – 20% от стойността на покупката като първоначална вноска
 • Фиксиран годишен процент – 8,5%
 • Фиксирана годишна такса обслужване – 5 лв. на декар
 • Обезпечение: Закупената земеделска земя служи за обезпечение и става собственост на земеделския производител след изплащане на последната вноска.
Лизингов калкулатор
ELANA Agrocredit

Кредит за оборотни средства

 • Размер на финансирането – на база на индивидуален кредитен лимит за всеки наш клиент.
 • Без такса за предсрочно погасяване
 • Без такса ангажимент върху неизползваната част от разрешения лимит
 • Обезпечение – Закупената земеделска земя по договора за финансов лизинг (не се изисква допълнително обезпечение)
Кредитен калкулатор
ELANA Agrocredit

Финансиране на терени за създаване на трайни насаждения

 • Срок на лизинга: до 15 г., одобрение до 24 ч.
 • Гратисен период за плащане по главницата: до 18 месеца
 • Без месечни вноски. Плащате веднъж годишно
 • Без такси за разглеждане на документи
 • Възможност за допълнително оборотно финансиране след създаване на насажденията и/или съоръженията за напояване
 • Обезпечение – Закупената земеделска земя по договора за финансов лизинг

Нашите предимства

ELANA Agrocredit

за земеделците

Купете земята, която обработвате, само срещу 20% от стойността й
ELANA Agrocredit

за инвеститорите

Добра доходност за ниско рискова инвестиция!

Свържете се с нас

Ако желаете да се възползвате от нашите услуги или имате допълнителни въпроси относно финансирането, моля не се колебайте да се свържете с нас. Свържете се с нашия Централен офис София или изберете някой от нашите офиси в страната Телефон: +359 (2) 81 000 92 Email: agrocredit@elana.net