ЕЛАНА Агрокредит набра близо 20 млн. лв. в успешното публично предлагане

На 17 април 2018 г. приключи успешно публичното предлагане на нови акции на ЕЛАНА Агрокредит, като бяха записани и платени 17 727 523 броя акции за обща стойност от 19 500 275.30 лв. Заложеният минимум за успех на предлагането беше записване на 10 млн. акции, като максималният капитал за набиране беше 20.8 млн. лв. В предлагането активно участваха поравно институционални и индивидуални инвеститори, като сред тях има и голям брой нови акционери.

Публичното предлагане на 18 902 402 нови акции с емисионна цена 1.10 лв. стартира на 26 февруари 2018 г. Очаква се търговията с новите акции на ЕЛАНА Агрокредит на БФБ да стартира на 25 май 2018 г.

Планове

Чрез набрания капитал и допълнително привличане на заемен ресурс ръководството на ЕЛАНА Агрокредит планира да финансира експанзията на дейността на дружеството до следващото увеличение на капитала през пролетта на 2021 г. В разчетите си компанията е заложила годишен ръст нетно с 15-20 млн. лева инвестиции в договори за лизинг и кредити.

Последен дивидент

На проведеното Годишно общо събрание на 15 март 2018 г. акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент за 2017 г. от 8.58 стотинки за акция. Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6.23 ст., за 2015 г. 4.924 ст., а за 2016 г. – 7.791 ст.

Пет успешни години

От средата на 2013 г. до края на март 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 64 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя, като само през месец март са финансирани сделки за 1.26 млн. лв. Отпуснатите кредити за оборотни средства са на стойност 8.5 млн. лв за стопанската 2017/2018 г. До края на февруари е финансирано закупуването на земи с обща площ от 78 хил. декара.