На 14.11.2019 г. от 10.00 ч. до 11.30ч., в централния офис на "ЕЛАНА Агрокредит" АД, ще се проведе Ден на инвеститора!


Финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет Пояснения към финансовия отчет Междинен доклад Допълнителна информация Вътрешна информация Декларации от отговорните лица                

ЕЛАНА Агрокредит влиза в SOFIX

От 25 септември 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит влиза на 10то място в основния индекс на Българска фондова борса – SOFIX. Това съобщи борсовият оператор на 11 септември 2018 г. след проведено заседание на Комисията по индексите.