Шумен и Търговище


Регионален представител:
Сузана Недева
тел.: 054 800 535, 0888 543 117
e-mail: shumen@elanaagro.net

Адрес:
гр. Шумен, ул.“Рафаил Попов″ №2, ЕЛАНА Шумен