Шумен и Търговище


Регионален представител:
Сузана Недева
тел.: 054 800 535, 0888 543 117
e-mail: shumen@elanaagro.net

Адрес:
гр. Шумен, ул. „Рафаил Попов“ № 2, офис „ЕЛАНА Шумен“