На 14.11.2019 г. от 10.00 ч. до 11.30ч., в централния офис на "ЕЛАНА Агрокредит" АД, ще се проведе Ден на инвеститора!