Категория: Новини


Над 130 нови индивидуални инвеститори участваха в първия етап на успешното увеличение на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

На 22 март 2018 г. приключи първият етап на увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, в който записваха акции настоящи акционери и лица, закупили права в търговията на борсата. На този етап са записани 15.3 млн. акции, като минимумът за успех на предлагането, което трябва да приключи на 17 април, е 10 млн. акции.

Акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент от 8.58 ст. на акция

Акционерите на ЕЛАНА Агрокредит взеха решение да разпределят 8.58 ст. на акция под формата на дивидент от печалбата за 2017 г., става ясно от протокола от провелото се на 15 март общо събрание на акционерите, разпространен чрез БФБ – София.
dividend ELANA Agrocredit

ЕЛАНА Агрокредит гласува 7,79 стотинки брутен дивидент

На проведеното на 30 юни 2017 г. редовно Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит беше решено след отделяне във фонд Резервен на 10% от печалбата за 2016 г., остатъкът от 1 472 751.69 лв. да бъде разпределен като дивидент.

ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса BGTR30

От 10 март 2017 г. Съветът на директорите на БФБ-София преизчисли индексите на Българска фондова борса-София и вследствие на това ЕЛАНА Агрокредит влезе в индекса на тридесетте най-ликвидни публични компании BGTR30. Промяната влиза в сила от 20 март 2017 г.