Категория: Основни документи


Редовно годишно общо събрание на акционерите – 28.05.2019 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите  Протокол на СД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Правила за гласуване   Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК   Декларация чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК Доклад на Одитния комитет Доклад Политика по възнаграждения Доклад за дейността Одиторски доклад Финансов отчет Бележки Отчет на директора… Прочети още