Редовно годишно общо събрание на акционерите – 28.05.2019 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите  Протокол на СД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Правила за гласуване   Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК   Декларация чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК Доклад на Одитния комитет Доклад Политика по възнаграждения Доклад за дейността Одиторски доклад Финансов отчет Бележки Отчет на директора… Прочети още
Годишен финансов отчет 2018

Годишен доклад за дейността   Одиторски доклад   ГФО Бележки към ГФО   Декларации от отговорните лица Декларация чл.100н, ал.7 от ЗППЦК Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК Приложение №11 Политика по възнагражденията