Уведомление за промяна на лихвения процент и наименованието на обслужващата банка на втората по ред емисия корпоративни облигации

Уведомление за промяна на лихвения процент и наименованието на обслужващата банка на втората по ред емисия корпоративни облигации