Редовно Общо събрание на акционерите – 30.05.2023

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите (20.04.2023) Протокол на Съвета на директорите (26.04.2023) Одиторски доклад Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от избрания одитор Доклад на Одитния комитет Комплект Годишен финансов отчет за 2022 г. (Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Декларация… Прочети още