ЕЛАНА създава първата специализирана компания във финансов лизинг на земеделска земя

ЕЛАНА учреди нова компания, която ще бъде специализирана в предлагане на финансов лизинг на земеделска земя. На 3 декември 2012 г. ЕЛАНА Агрокредит получи лиценз от БНБ като финансова институция и е вписана в регистъра на централната банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

Новата компания се създава, за да предложи на земеделските производители възможност да закупят обработваната от тях земеделска земя по настоящи цени чрез финансов лизинг, което ще им позволи вече да правят дългосрочно планиране на бизнеса си. В перспектива ЕЛАНА Агрокредит ще предлага и кредити за осъществяване на други инвестиционни проекти на земеделци като напояване, покупка на машини и пр.

Екипът на компанията стъпва на успешния опит на ЕЛАНА при разработването, въвеждането и управлението на първия фонд за инвестиции в земеделска земя в страната – ЕЛАНА фонд за земеделска земя АДСИЦ.