Комисията за финансов надзор вписа ЕЛАНА Агрокредит като публично дружество

На свое заседание на 7 ноември 2013 г. Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за вписване на ЕЛАНА Агрокредит АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества с емисия акции в размер на 5 115 435 лв.

Предстои компанията да бъде регистрирана на Българска фондова борса и да започне търговия с акциите и в края на ноември 2013 г.