Сделки с акции на ЕЛАНА Агрокредит за над 1.3 млн. лв. минаха в ранната част на борсовата сесия

С официална церемония от домакина Българска фондова борса започна борсовата сесия на 22 ноември 2013 г. в 10 ч., когато стартира търговията с акции на ЕЛАНА Агрокредит. Компанията е регистрирана с борсов код 0EA на Основен пазар, сегмент акции „Стандарт“. Преди началото на борсовата сесия изпълнителният директор и заместник-председател на СД на БФБ-София г-н Васил Големански и г-н Георги Български, член на СД на БФБ-София, поздравиха новото попълнение в общността на българските публични компании. „Радваме се, че един от най-старите членове на борсата и с най-много опит във финансовите инструменти листва компания отново“ – отбеляза г-н Големански.

Изпълнителният директор на ЕЛАНА Агрокредит Камен Колчев представи новия продукт на групата, като отбеляза, че вече половината от набрания капитал от първичното публично предлагане е почти инвестиран в сделки за финансов лизинг за покупка на земя на земеделски стопани. Компанията набра 4 415 435 лв. от фондовия пазар и увеличи общия си капитал до 5 115 435 лв.

Г-н Колчев поясни, че очакванията на дружеството са до края на януари 2014 г. да бъде инвестиран целият набран капитал, като междувременно ще се финализират преговорите и за заемен ресурс. Той допълни, че през 2014 г. ЕЛАНА Агрокредит може да направи второ увеличение на капитала на БФБ-София.

Във връзка с предлагания от компанията продукт, Камен Колчев обърна внимание, че инвеститорите получават ниско рисков инструмент, тъй като собствеността върху закупената земеделска земя остава в ЕЛАНА Агрокредит до изплащане на лизинга, и ако има проблем с плащанията, активът може да бъде продаден бързо, с което парите на вложителите се възстановяват и за тях няма риск.

Първата сделка с акции на ЕЛАНА Агрокредит в борсовата сесия се състоя много скоро след ритуалния звън на камбаната на борсата и беше за 300 000 акции.

Оборотът с емисията в ранната част на борсовата сесия надхвърли 1 300 000 лв.