ЕЛАНА Агрокредит получи награда от Българска фондова борса за принос към капиталовия пазар през 2013 г.

На 9 януари 2014г г. Българска фондова борса раздаде традиционните си годишни награди за принос към капиталовия пазар през изминалата година.

ЕЛАНА Агрокредит получи наградата „Емитент с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2013 г.” заради успешното си първично публично предлагане. Същата награда получи и куриерската компания Спиди за публичното предлагане от края на 2012 г. Двете нови публични компании бяха наречени от ръководството на БФБ „първите птички“ на събуждането на пазара.

Съгласно плановете на дружеството, обявени от изпълнителния директор Камен Колчев на старта на търговията с акции на 22 ноември 2013 г., ЕЛАНА Агрокредит ще инвестира напълно през първо тримесечие на 2014 г. набрания капитал в договори за финансов лизинг за покупка на земеделска земя и ще приключи договарянето си за заемен ресурс. Евентуално в средата на годината е възможно компанията да направи вторично публично предлагане на Българска фондова борса.

Първичното публично предлагане на ЕЛАНА Агрокредит се проведе от 11 септември до 10 октомври 2013 г., като на 16 октомври бяха записани и платени 4 415 435 акции по 1 лв. всяка, с което набраният капитал от IPOто надвиши над два пъти заложения минимум от 2 млн. лв. за успешно предлагане. За последните 3 години ЕЛАНА Агрокредит е само третата компания, която решава да направи дебют на Българска фондова борса. Общо за другите две компании, направили първично публично предлагане, набраният ресурс от българския фондов пазар възлиза на 352 000 лв.

Търговията с акции на ЕЛАНА Агрокредит стартира на Българска фондова борса на 22 ноември 2013 г-, като през първия борсов ден реализираният оборот беше около 1.3 млн. лв. и това беше най-търгуваната акция за деня. В следващите дни книжата на компанията продължиха да са в топ 5 на най-търгуваните акции.

ЕЛАНА Агрокредит е регистрирана с борсов код 0EA на Основен пазар, сегмент акции „Стандарт“.

Обзор на български фондов пазар 2013 г.

Българска фондова борса завърши 2013 г. с почти 10 млрд. лв. пазарна капитализация и 1.52 млрд лв. оборот, който отбеляза ръст от над 76% в сравнение с предходната година. Основният индекс SOFIX отбеляза 42.28% ръст, с което изпревари всички водещи индекси в региона на Централна и Източна Европа. Сред световните индекси българският пазар зае седмо място по ръст, като класацията води дубайският фондов пазар с близо 108% растеж за годината.

Заместник-председателят на Съвета на директорите на БФБ Васил Големански отбеляза по време на церемонията за раздаване на годишните награди, че очаква позитивната тенденция на борсата да продължи при постигнатите резултати и след като SOFIX премина границата от 500 пункта за пръв път от септември 2009 г. насам.