ЕЛАНА Агрокредит получи заем от 5 млн. евро от ЕБВР

Заемът е предназначен за стимулиране на покупките на земя от земеделски производители

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключи на 17 април 2014 г. споразумение с ЕЛАНА Агрокредит за предоставяне на заем от 5 млн. евро за стимулиране на покупката на земеделски земи от техните стопани с цел развитие на сектора на земеделието.

Даниел Берг, директор на ЕБВР за България, коментира споразумението: “Този проект допринася за решаването на важен проблем в икономиката на страната. Предоставянето на повече възможности за земеделските производители да закупят земята, която обработват, и да развиват бизнеса си ще подпомогне преодоляването на фрагментираността на пазара на земя и ще стимулира дългосрочните инвестиции в земеделието.“

Камен Колчев, основател на ЕЛАНА Агрокредит, добави: „За нас е много важно, че влизаме в това дългосрочно партньорство с институция като ЕБВР, която ни се довери след обстоен анализ на бизнес модела ни. Споразумението за този заем идва в подходящия период, когато интересът към покупки от страна на земеделците нараства. Така че ние ще имаме пълния капацитет да отговорим на нуждите на земеделския сектор в точния момент.“

Условия на заема
Заемът на средствата до 5 млн. евро е със срок 8 години, като лихвените условия са тримесечен EURIBOR плюс
5 % към датата на плащане. След една година при постигнати добри резултати е възможно понижение на условията на тримесечен EURIBOR плюс 4.75%. Обезпечение по заема е залог на вземания по договори за финансов лизинг на земеделска земя на ЕЛАНА Агрокредит.

За период от 1 година ЕЛАНА Агрокредит е финансирала земеделски производители с над 4.2 млн. лв., които са послужили за покупки на над 5 500 дка. земеделска земя за стопаните, които я обработват. (данни към 31 март 2014 г.). До края на април 2014 г. компанията ще е инвестирала целия си капитал от 5.2 млн. лв. в закупуване на земеделски земи по вече сключени договори за финансов лизинг.

Заемните средства от ЕБВР ще бъдат инвестирани в договори за финансов лизинг за покупки на земя до средата на лятоот на 2014 г., като междувременно ЕЛАНА Агрокредит планира също така да направи вторично публично предлагане на Българска фондова борса.