Свиква се редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30 юни 2014 г.

ЕЛАНА Агрокредит свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2014 г. на 30 юни 2014 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. „Лъчезар Станчев″5, Софарма бизнес тауърс, Кула Б, ет. 12.

Акционерите, които ще имат право на глас на предстоящото общо събрание са тези, които са регистрирани като такива към 16 юни 2014 г.

Общият брой на акциите към датата на свикване на събранието е 5 115 435 броя.

Всички документи за акционерите са публикувани в меню Инвеститори -> Общи събрания.