ЕЛАНА Агрокредит привлече 14 млн. лв. чрез успешно публично предлагане

До 18 май 2015 г. бяха записани 13 786 967 от предложените нови акции в увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, което стартира на 23 март. Общият брой на предложените 15 346 305 акции с емисионна стойност от 1.02 лв., като обявеният минимум за успешно публично предлагане беше 5 млн. акции. С привличането на 14 062 706.34 лв. ЕЛАНА Агрокредит приключва успешно поредното увеличение на капитала на Българска фондова борса, след като през 2013 г. се листна с първично публично предлагане, което получи награда за принос към капиталовия пазар. Набраните средства ще се използват за финансиране на договори за финансов лизинг със земеделски производители, които биха желали да закупят земята, която обработват, което е и основната дейност на дружеството.

57% от новите акции са записани от институционални инвеститори – пенсионни и взаимни фондове, както и застрахователно дружество, а 43% от емисията привлече индивидуални вложения. Към досегашните инвеститори като ПОД Алианц България, ПОК ДСК Родина и ПОК Доверие се присъедини и ING Пенсионно осигуряване (ново име NN Пенсионно осигуряване).

Предстои регистрация на увеличението на капитала в институциите, като новите акции се очаква да бъдат регистрирани на борсата от 23 юни 2015 г.

Доказана доходна ниско рискова инвестиция

ЕЛАНА Агрокредит успя да привлече голям интерес от инвеститори към новите акции от увеличението на капитала, след като доказа само за две години от своята дейност стабилността на бизнес модела си и възвръщаемост за своите акционери. От 18 май 2015 г. започна изплащането на дивидентите за 2014 г., които по решение на Общото събрание на дружеството бяха определени на брутна сума от 0.0623 лв. на акция или 6.23% годишна доходност.

От началото на предлагането на финансов лизинг през май 2013 г. до края на април 2015 г. компанията е инвестирала в договори със земеделски производители общо 17 054 800 лв. за покупка на общо земеделски площи от 23 779 декара.

Привлечено заемно финансиране за 2 години

Стабилният бизнес модел и бързите резултати от дейността на ЕЛАНА Агрокредит получиха доверието на финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Societe Generale Експресбанк. През 2014 г. дружеството сключи договор за заем до 5 млн. евро с ЕБВР Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на покупки на земеделски земи по вече сключени договори за финансов лизинг с производители. В края на годината компанията получи заем от 3 млн. лв. от Societe Generale Експресбанк със същата цел. На 14 април 2015 г. договорът за кредит с банката беше анексиран с допълнителни 2 млн. лв., които бяха предназначени за финансиране на дейността по финансовия лизинг до завършване на увеличението на капитала.