ЕЛАНА Агрокредит гласува дивидент в размер на 0.04924 лв.

На проведеното Общо събрание на акционерите на 30 юни 2016 г- бяха представени 93.20% от капитала на ЕЛАНА Агрокредит. Акционерите на компанията приеха предложението на Съвета на директорите финансовият резултат за 2015 г. от 1 034 213.59 лв. да бъде разпределен като дивидент след попълване на Фонд „Резервен“ с 10% от него. Така дружеството ще раздаде дивидент в размер на 0,04924 лева за акция, което представлява доходност от 4.1% по настоящи пазарни цени за инвеститорите.

Вижте всички документи от ОСА от 30 юни 2016 г.