ЕЛАНА Агрокредит избра прокурист

На проведеното на 16 май 2016 г. заседание на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит бе избран Георги Георгиев за прокурист на дружеството.

Той ще го представлява наравно с изпълнителния директор Гергана Костадинова. Новият член на ръководството на компанията бе вписан в Търговския регистър на 20 май 2016 г.

Вече над 30 млн. лв. инвестиция в покупки на земеделска земя

В края на месец април 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит има вече инвестирани над 30 млн. лв. в договори на земеделци за финансов лизинг върху земеделска земя. С тези средства са финансирани над 6000 имота в 23 области в страната.

От 2015 г. компанията предлага вече и кредити за оборотни средства на сключилите договори за финансов лизинг. Към края на април 2016 г. вече са отпуснати над 2.6 млн. лв. кредити на земеделци.