ЕЛАНА Агрокредит обявява гратисен период при нови договори след 1 май

ЕЛАНА Агрокредит обяви гратисен период за плащания по главница през 2016 година за всички новосключени договори за лизинг в периода 1 май – 15 септември 2016 г. Това означава, че при всички нови договори в заявения период годишната вноска по главницата на финансовия лизинг ще започне да се изплаща през 2017 г. Това дава възможност на земеделски стопани да си закупят земята сега и да започнат да изплащат реално през 2017 г.

Предлаганият финансов лизинг върху земеделска земя от ЕЛАНА Агрокредит е със срок до 10 години, като фиксираната годишна лихва е 8,5%. Обезпечение за дълга не се изисква, тъй като самата закупена земя служи за залог, докато се изплаща лизинга.